Vyhodnocení soutěže o nejlepší návrh šperku

Závěrečné vyhodnocení soutěže o nejlepší návrh šperku bude vyhlášeno dne 23.1.2015 

 


Vyhlášení soutěže o nejlepší návrh šperku 2014

Společnost Diamond Capital® vyhlašuje tvůrčí 0. ročník pro studenty a absolventy SUPŠ a VOŠ TURNOV pod názvem

„TVOŘTE S NÁMI NAŠE DÍLO“


Vyhlašovatel soutěže

Diamond Capital,s.r.o.,   Slavojova 579/9, Praha-Nusle

Cíl soutěže o nejlepší návrh šperku

Cílem soutěže je prezentovat tvůrce, výrobky a trendy podléhající dynamickému vývoji jak módy, tak i tvůrčím snahám designérů a šperkařů o vyjádření svých uměleckých ambicí. Chceme najít propojení mezi novými moderními trendy šperkařského a zlatnického umění, progresivními návrhy mladých umělců a řemeslnou tradicí, která trvá již 130 let v umělecké škole SUPŠ a VOŠ TURNOV .

Soutěž „TVOŘTE S NÁMI NAŠE DÍLO“ také dává nový rozměr spolupráci mezi vyhlašovatelem soutěže Diamond Capital,s.r.o. a SUPŠ a VOŠ TURNOV v rámci posouzení vystavených šperků v konfrontaci s těmi, které vyrábějí a na trh dodávají renomované firmy.

Kritéria soutěže
Návrhy šperků (kresba), spolu s návrhem technické specifikace k výrobě.
Každý účastník se může přihlásil libovolným počtem přihlášek do všech kategorií.

Kategorie soutěže

 1. Umělecký šperk pro jednotlivce   (muž – žena)

Otevírá tvůrci šperku z praxe možnost pro hledání a vytvoření unikátního designu uměleckého šperku určeného pro muže nebo ženy. Popis technologie musí mít na paměti, že šperk bude vyráběn s použitím takových materiálů jako je zlato, stříbro, platina, ocel, měď aj., celokovovém šperku případně v kombinaci s přírodními nebo syntetickými kameny.

Šperky v této kategorii by měly zohledňovat kritérium prodejnosti a nositelnosti.

 1. Komerční šperk (prezentace firem)

Nákres a popis technologie výroby se musí opírat o finální podobu komerčního šperku, která bude určena pro osoby prezentující firemní šperk ve formě např. broží, spon do kravat, manžetových knoflíků atd.
Zde je možné prezentovat loga firem nebo jejich firemní vizualizace. Tvůrci těchto šperků mohou při výběru vhodné firemní značky spolupracovat se zástupci  konkrétních firem na základě jejich firemní kultury.
Šperky v této kategorii by měly zohledňovat kritérium nositelnosti.

Kriteria hodnocení
Hodnotí se kvalita možného reálného řemeslného zpracování.
Vhodnost kombinace použitých materiálů.
Umělecká hodnota a design šperku dle aktuálního názoru členů hodnotící komise.
Účastník soutěže souhlasí s tím, že rozhodnutí hodnotící komise je pro daný ročník soutěže konečné a nelze je právně ani jinak napadnout.

Časový harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže proběhne   08.09.2014
Ukončení soutěže proběhne   05.12.2014
Vyhlášení výsledků proběhne 18.12.2014 v sále SUPŠ a VOŠ TURNOV

Organizační zajištění :

Diamond Capital,s.r.o. zajišťuje:
Sestavení hodnotitelské komise max.5 osob zástupců např. (šperkařů, pedagogů, spotřebitelů a pod.)
Hradí náklady spojené činností hodnotitelské komise.
Hradí výhry, které může získat jen řádný účastník, jež se umístí na 1. – 3.místě v jednotlivých hodnocených kategoriích .
Diamond Capital,s.r.o. si vyhrazuje právo výběru resp. omezení počtu předložených kusů (souprav) návrhů šperků do soutěže.
Účastník soutěže může podat neomezený počet grafických návrhů včetně technického popisu výroby.
Podané grafické návrhy bez technického popisu výroby budou ze soutěže vyloučeny.

Organizační opatření soutěže
Předání grafických návrhů včetně technického popisu výroby - osobně
Na adrese SUPŠ a VOŠ TURNOV ve dnech od 1.12.2014 do 05.12.2014 od 8:00 -12:00, sekretariát ředitelky školy.

Vyhlášení výsledků

Odměny pro jednotlivé kategorie:

 1. Místo
  Peněžní odměna ve výši 10.000,-Kč s možností spoluúčasti na tvorbě šperku
 1. Místo
  Peněžní odměna ve výši 5.000,-Kč s možností spoluúčasti na tvorbě šperku
 1. Místo
  1x vstupenka na mezinárodní Veletrh Inhorgenta Mnichov 2015 – Mnichov, 20.2.-23.2. (včetně dopravy)

 

Právní vztahy
Diamond Capital,s.r.o. si vyhrazuje právo fotografovat, nebo snímat kamerou soutěžní exponáty a tyto fotografie/záznamy následně použít dle vlastního uvážení k mediální podpoře známosti soutěže a jejích organizátorů, jakož i tvůrců šperků a prostředí, v němž vznikaly.

Soutěžící předložením návrhů šperků a jejich technické specifikace do soutěže zároveň souhlasí jak s těmito pravidly a podmínkami soutěže, tak i s tím, aby fotografické materiály a/nebo záznamy výrobků pořízené v průběhu soutěže „TVOŘTE S NÁMI NAŠE DÍLO“ mohly být rovněž použity k marketingovým účelům a k podpoře známosti soutěže a jejich organizátorů.

V případě dohody se sponzory pořadatel projedná možnosti výstavy soutěžních návrhů.

Případný výtěžek z prodeje fotografií/záznamů návrhů šperků, CD nosičů apod. plně náleží organizátorovi soutěže, tj. Diamond Capital,s.r.o. .

Výroba šperků

Šperky doprovází naše životy již od nepaměti. Jsou naší ozdobou, podtrhují naší krásu. Doplňují nás.
Ano, šperky, které nosíme, mohou o nás hodně vypovědět. Naznačují našemu okolí, jaký máme styl.
Udávají směr našeho vkusu, doplňují nás a zároveň nám dělají radost.
Šperky mají obrovskou moc - umí člověka potěšit, rozněžnit, nadchnout i okouzlit. Není to jen jejich leskem a třpytem, že v nás vyvolávají tak veliký zájem. Mají i něco v sobě, díky čemuž po nich toužíme, chceme se jimi odívat a nechat se jimi obklopovat. Každý z nás je jiný. Pro někoho šperk představuje symbol.  Jinému z nás přináší radost a příjemný pocit. Pro ostatní mohou mít nevyčíslitelnou hodnotu. Možná ho zdědil, možná jím byl obdarován.

Ať tak či onak – šperky pro nás znamenají mnoho pocitově důležitého.

NEWSLETTER